Opplev Taycan

Den ultimate sportsbilen for norske forhold

↑ Foto: Marcel Leliënhof
Opplev Taycan
Kategori: Kampanje Stikkord: Art Direction, Tekst Opplag: 65.000 Distribusjon: Dagens Næringsliv Oppdragsgiver: Porsche Norge 2020

Porsche Taycan er den første helelektriske sportsbilen fra den tyske bilprodusenten, og Porsche Norge henvendte seg til Griff da de skulle lansere bilen i det norske markedet. Resultatet ble en stor lanseringskampanje som består av et 28-siders bilag til Dagens Næringsliv med tilhørende nettside opplevtaycan.no, YouTube prerolls og programmatiske annonser via eksternt mediebyrå.

Designoppslag

Bilaget går i dybden og setter Taycan inn i en norsk kontekst, med Aksel Lund Svindal som hovedperson. Foto er ved Marcel Lelienhof, og Griff står ved siden av av tekst og lay-out for foto art direction og klipp av video.

You Tube

Den store kampanjen benytter trykk, digitale medier og sosiale medier, og er designet for å nå et stort antall mottakere i den ønslede målgruppen. Omfanget av kampanjen reflekterer at dette er en unik produktlansering fra en unik bilprodusent.

↑ Se også