Pioner

Enkelt båtliv

↑ Intro
Pioner
Kategori: Båtkatalog Stikkord: Båt, E-katalog, Krysspublisering Oppdragsgiver: Cipax 2015

Pioner er Norges ledende produsent av roto-støpte plastbåter og eksporterer til store deler av verden. I 2015 ønsket de å endre katalogdesign, og Griff Kommunikasjon fikk jobben. Katalogen ble krysspublisert som iPad-app, og ble produsert i fire språk - enngelsk, tysk, norsk og svensk. Katalogdesignet er blitt viderefoørt som Pioners mal for kataloger.

↑ Se også