Redaksjonelt innhold

Innholdsproduksjon utgjør en stadig større del av vår portefølje. Med flere flater og ikke minst i konkurranse med utallige innholdsprodusenter i ulike kanaler, er det viktigere enn noen gang å fylle kommunikasjonskanalene med innhold av høy kvalitet, enten det dreier seg om tekst, foto eller film. Målet er å tilby leseren eller seeren stoff som engasjerer og skaper dypere bånd enn tradisjonell reklame.

I samarbeid med journalister, filmskapere og fotografer som kan håndverket, skaper vi redaksjonelt stoff og redaksjonelle miljøer som får frem innovativt og nyskapende innhold – i mange sammenhenger står vi også for innpakning og strategisk tenkning, i nært samarbeid med oppdragsgiveren.

Identitet

Å skape en identitet for sin virksomhet er avgjørende for å lykkes, og vi i Griff har arbeidet med visuell identitet siden starten i 1993. Den visuelle identiteten har flere oppgaver: Den skal skille virksomheten fra konkurrentene og gi uttrykk for det som gjør nettopp din bedrift unik. Den gode visuelle identiteten bidrar til å rydde plass i mottakerens bevissthet og åpner for effektiv kommunikasjon.

Slik vi ser det, er identitet og design blant de mest potente verktøyene den moderne virksomheten har i sin verktøykasse. Vi er opptatt av at vår design skal fungere i praktisk bruk og gi muligheter i stedet for begrensninger. En bred og god forståelse for bransje og mottakergrupper står alltid sentralt når vi begynner på et oppdrag.

Med stadig flere flater å synes på, er visuell design i kontinuerlig utvikling. Derfor tenker vi i utgangspunktet plattformuavhengig når vi arbeider med visuell design, og søker alltid å legge til rette for at vårt design kan brukes i alle relevente kanaler – fra web og sosiale medier til print. For oss er det viktigste å bidra til kundens suksess. Det er vår målestokk.

Foto og illustrasjon

Et bilde kan si mer enn tusen ord, er det noe som heter. Sant eller ikke – sikkert er det iallfall at foto og illustrasjon er et avgjørende virkemidler i kommunikasjonsmiksen. Og mottakerne har aldri vært mer bevisste på hva de ser, enn i dag. Det gjør valget av visuell stil utfordrende og ikke minst mer spennende enn noensinne.

Vårt spesialfelt er art direction. Med stor kompetanse på det visuelle feltet bidrar vi til at kunden finner et visuelt språk som passer og bygger oppunder det budskapet vi ønsker å formidle. Derfor jobber vi med et stort utvalg av de aller dyktigste fotografene og illustratørene, for å bidra til at hver enkelt av våre kunder finner sin visuelle stemme.

Film og animasjon

Siden levende bilder ble en del av mainstreamkulturen på begynnelsen av 1900-tallet, har antall flater for visning av film eksplodert. Mens film lenge var forbeholdt aktører med store budsjetter til visning på kino og TV, blir film i dag vist på Youtube, Facebook, Instagram – mulighetene er uendelige, og den teknologiske utviklingen har gjort film og levende bilder tilgjengelig for flere enn de store merkevarene.

Film er derfor blitt en integrert del av mange kommunikasjonsstrategier. Parallelt med denne utviklingen har publikums filmkompetanse økt, noe som stiller høye krav til produksjon og håndverksmessig utførelse. Det er slett ikke «bare» å lage film, selv ikke i 2020. De gode fortellingene er avhengige av å bli godt fortalt.

I Griff Kommunikasjon står vi ofte for idé og manus, regi og postproduksjon, men selve filmingen setter vi ut til de som virkelig kan det. Resultatet er en filmportefølje vi står inne for på alle nivåer, innenfor budsjettrammer som er tilgjengelig for de fleste.

Event

Kommunikasjon mellom mennesker tar så mange former. Likevel vil de fleste fortsatt mener at menneskemøter gir størst uttelling. Det er møtet ansikt til ansikt som fremdeles utgjør den sterkeste og mest effektive kommunikasjonen. Det er møtene vi husker aller best.

Vi i Griff jobber aktivt med å skape slike møteplasser, enten i form av publikumsarrangementer eller messer og festivaler. Vi har lang erfaring med praktisk gjennomføring av event, inkludert markedsføring og profilering. Vi er opptatt av å skape synergier og mobilisere aktører som kompletterer hverandre og gir den besøkende merverdi – for eksempel ved å integrere lokal mat i Havneliv-messen. Noen ganger setter vi i gang på eget initiativ, mens andre ganger jobber vi direkte for kunder.

Et vellykket event har stor verdi, og enda større når vi klarer å skape tradisjoner. Med Havneliv og Vinfest har vi skapt varige møteplasser som vi er stolte av.

Sosiale medier

For kommunikastøren gir sosiale medier helt nye muligheter til å nå ut med budskapet. De gode historiene blir delt – og delt igjen. Derfor er kompetanse og innsikt i sosiale medier, både teknisk og kommunikasjonsfaglig – avgjørende for å lykkes.

Sosiale medier har modnet betraktelig siden lanseringen for et tiår siden. Vi jobber aktivt med å fortelle historier på en måte som er egnet til presentasjon i sosiale medier, og stadig oftere er sosiale medier startpunktet for en kommunikasjonskampanje.

Samtidig hardner kampen om publikums oppmerksomhet til. Evnen til å tenke ut nye løsninger og uventede vinklinger er derfor viktigere enn noensinne. Det er alltid målet når vi begynner på nye oppdrag.