Gurostølen identitetsdesign

En unik identitet for en unik osteprodusent.

↑ Kjetil og Marianne på Gurostølen. Foto: Knut Bry
Gurostølen identitetsdesign
Kategori: Logo og profil Stikkord: Ost, Småskala, Hallingdal, Stølsdrift Oppdragsgiver: Gurostølen 2017

I Hol kommune, midt mellom Oslo og Bergen, 950 m.o.h ved foten av Hallingskarvet, finner du Gurostølen. Stølen har en lang historie, helt fra budeia Guro en gang på 1600-tallet flyttet buskapen på det saftige sommerbeitet som dette landskapet tilbyr. Seterdrift var på den tiden avgjørende for gårdsdriften i mange norske fjellbygder. På setra var en av de viktigste arbeidsoppgavene å ta vare på kvalitetsmelsken som dyra produserte gjennom sommeren. Melken ble til fløte og rømme – og grunnlaget for en stedegen og tradisjonsrik osteproduksjon ble lagt.

Nettside

400 år senere har Gurostølen holdt fast ved den tradisjonsrike stølsdriften. I tillegg til osteproduksjonen har eierne opprettholldt stølsdriften og tilbyr i dag også utleiehytter og opplevelsesturisme. De unike ostene baserer seg på frisk fjellbeitemelk fra kuer som beiter på friland – og hver ost er preget av konsentrerte smaker av norsk fjellheim og lange tradisjoner.

Dette var verdier som eierne ville reflektere i ny profil og identitetsdesign. Griff Kommunikasjon står bak et designprogram som understreker kombinasjonen av tradisjonsrik produksjon, men som også viser vei inn i de neste tiårene.

Produkter trøgost
Produkter surystil
Produkter rumme
Produkter fløyte
↑ Se også